10:00 PM2 min read

Det är svårare än någonsin att skydda sig mot cyberhot. I takt med att teknikutvecklingen gör det lättare att hantera klassiska attacker blir angreppen ständigt mer avancerade och riktas mot nya måltavlor. Allt fler fysiska föremål är uppkopplade mot internet, så kallat IoT. Eftersom säkerheten för IoT-enheter ofta förbises kan ett uppkopplat kylskåps IP-adress relativt enkelt kapas för att tillsammans med tusentals andra skapa ett botnet, vilket kan användas i en så kallad överbelastningsattack. När adresserna identifierats och blockerats kan nya internetadresser användas för att iscensätta en ny våg av attacker. Och så fortsätter det. – Det gör att det krävs en avancerad försvarsstrategi eftersom samma IP-adresser sällan återkommer. Dessutom använder sig cyberbrottslingar av väldigt sofistikerade botar som efterliknar mänskligt beteende vilket gör det svårare att avgöra om trafiken är skadlig eller legitim, säger Joakim Sundberg.

Attackerna kan leda till allvarliga konsekvenser

Joakim Sundberg är grundare av Baffin Bay Networks. Idén och namnet bakom tjänsten kom till under en av många flygresor till Silicon Valley, över Baffin Bay på Grönland. Joakim var frustrerad över att marknaden för internetskydd kört fast, med gammal teknik och en syn på cyberhot som något mystiskt och svåråtkomligt som endast gick att skydda sig mot genom omfattande investeringar. Med en leverantörsoberoende design och egen mjukvara ville Joakim istället leverera en mer precis, komplett och användarvänlig tjänst. Företaget var banbrytande när de 2017 introducerade en molnbaserad säkerhetsplattform som levererar ett anpassningsbart försvar mot internetbaserade hot. I dag skyddar de allt från mobilappar till företag inom offentlig sektor och finans. – Vi erbjuder en heltäckande tjänst mot attacker på både applikations och nätverksnivå. Cyberbrott tar ständigt nya former och vår plattform är därför uppbackad av data från vårt globala sensornätverk, maskininlärning och ett rutinerat forskningsteam baserat i USA. Det gör att vi kan arbeta proaktivt och stoppa både kända och okända hot. Om ett företag eller en myndighet attackeras kan konsekvenserna bli allt från omfattande ekonomiska förluster till att känslig data läcker till obehöriga.

En väg in i systemet räcker

Mycket har hänt kring hur digitala tjänster lanseras. För bara några år sedan då exempelvis en bank introducerade en ny webbtjänst så föregicks lanseringen av rigorösa säkerhetskontroller. I dag kan olika avdelningar lansera egna webbapplikationer utan att säkerhetsavdelningen hinner kopplas in. Ofta använder de olika avdelningarna sig av samma dataserver och en enda osäker webbapplikation kan därför bli en väg in i hela infrastrukturen. – En hackare behöver bara ha rätt en gång, medan ett säkerhetsteam måste ha rätt varje gång. Det gäller att ligga steget före och därför erbjuder vi våra kunder inte bara ett pålitligt skydd mot attacker utan även verktyg för att faktiskt förstå sin egen hotbild, identifiera skadlig trafik och utveckla effektiva försvarsstrategier, avslutar Joakim Sundberg.

Co-authored